Τόπος Συνεδρίου

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τον Μάρτιο του 2017.

Σημαντικές  Ημερομηνίες 

Apr 29, 2017

Κατάθεση εργασιών για τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Please reload

Επικοινωνία-

Υποβολή εργασίας

Success! Message received.

 Υπό την Αιγίδα:

της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως,

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων